Fink – skyggemord20190321061757
Den sporløse20190625070706
Detonator20190625070459
Amok20190625065608